DMCA.com Protection Status
top of page

Miếu Thượng | Miếu Triền – Gốm Sứ Kim Lan Hà Nội

Đã cập nhật: 24 thg 11, 2022Khoảng gần 2000 năm trước,Cao Biền sang nước ta.Một hôm qua đạo Kinh Bắc,phủ Thuận An,thấy Kim Lan có phong cảnh hữu tình,hình thể như Ngọc K,bèn sai Trạc Linh và chử Việt lập doanh trại để ở,cùng dân canh tác,làm nhiều nghề,gốm sứ,trồng dâu chăn tằm và dệt lụa.Sau khi mất,Cao Biền được thờ ở Miếu C,Trạc Linh thờ ở Miếu thượng,Chử Việt được thờ ở Miếu Triền.
Bản đồ xã kim lan gia  lâm  hà  nội
Bản đồ xã kim lan

Bản đồ Xã Kim Lan - Gia Lâm - Hà Nội 1941


1 MIẾU THƯỢNG – LÀNG GỐM CỔ KIM LAN

1.1 MIẾU THƯỢNG NẰM Ở ĐÂU?

Miếu Thượng thuộc địa phận xóm Thượng ,nhìn hướng tây ,bị lở xuống sông Hồng từ năm 1950.

1.2 MIẾU THƯỢNG THỜ AI?

Miếu Thượng thờ Trạc Linh ,là bề tôi của Cao Biền.Miếu có ngựa trắng.Miếu có 7 giáp trông nom,thờ phụng :Chung chính,Duyên Ninh,Thụ Ninh,Trung Thịnh,Thịnh Nam,Trung Thôn,Thượng Thôn.

bản đồ xã kim lan
bản đồ xã kim lan

Tổng hợp bản đồ Làng gốm Kim Lan Xưa Trước năm 1941 và hiện nay


2 MIẾU TRIỀN - LÀNG GỐM CỔ KIM LAN

2.1 MIẾU TRIỀN KIM LAN NẰM Ở ĐÂU?

Miếu Triền thuộc xóm Triền,nhìn hướng tây. Miếu bị dỡ năm 1963,chỉ còn lại nền móng.

2.2 MIẾU TRIỀN KIM LAN THỜ AI ?

Miếu thờ Chử Việt,bề tôi của Cao Biền.Miếu có ngựa xám,bộ bát kích,kiệu ,tán lọng .Miếu có 6 giáp trong nom ,thờ phụng:Yên Phú,Khánh Hoà,Hoà Thượng,Hoà Hạ,Bên Đông,Thái Hoà.

bản đồ làng  gốm kim lan
bản đồ làng gốm kim lan

Bản đồ làng gốm Kim Lan ngày nay